RÅDGIVNING FÖR DIG

som krögare eller fastighetsägare. Med vår 25-åriga erfarenhet av nyetableringar och ombyggnationer är vi en given samarbetspartner för såväl krögare som fastighetsägare. En länk mellan krögare och fastighetsägare i frågor som rör koncept, lönsamhet, kontrakt samt övriga gemensamma intressen.

Från brynstål till hela inredningen!

Vi jobbar med branschens mest efterfrågade produkter. Vi har en snabb och flexibel organisation som kommer dig som kund till nytta genom bra priser samt snabba leveranser och flexibla ekonomiska upplägg – inget är omöjligt är vårt motto!