NYHET!!

Gastrokonsult har blivit förvärvat av CATOR Construction & services AB.
Vi på Gastrokonsult vill tacka alla våra kunder och partners för ett mycket gott
och roligt samarbete.

NU fortsätter vi göra allt för våra kunders bästa och hälsar därmed, såväl
nya som gamla kunder välkommen till CATOR.

Ni hittar oss fr.o.m 1 februari 2018 på länken nedan.
Varmt välkommen!

Cator

 

RÅDGIVNING FÖR DIG

som krögare eller fastighetsägare. Med vår 25-åriga erfarenhet av nyetableringar och ombyggnationer är vi en given samarbetspartner för såväl krögare som fastighetsägare. En länk mellan krögare och fastighetsägare i frågor som rör koncept, lönsamhet, kontrakt samt övriga gemensamma intressen.

Från brynstål till hela inredningen!

Vi jobbar med branschens mest efterfrågade produkter. Vi har en snabb och flexibel organisation som kommer dig som kund till nytta genom bra priser samt snabba leveranser och flexibla ekonomiska upplägg – inget är omöjligt är vårt motto!